Press "Enter" to skip to content

පොදු ස්ථානවලට පිවිසීමට එන්නත් කාඩ්පත අනිවාර්යයද? – සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා කියන කතාව